dimecres, 7 de novembre del 2012

REGLAMENT DE LA PROVA

Art. 1:LLOC I DATA DE LA PROVA
La cursa tindrà lloc el pròxim dia 23 de Desembre de 2012, a partir de
les 11:00 h. Es seguirà el recorregut marcat per l’organització, sortint des de
Lloseta ; Avinguda del Cocó en direcció cap a Binissalem, passant per Alaró i
acabant a Lloseta.AMB UN TOTAL DE 19.100 metres A mitat del recorregut es
donarà la sortida de la cursa curta (8.500 mettres) que sortirà des d’Alaró per
acabar a Lloseta.
Art. 2: EDAT
Podran inscriure’s totes les persones d’ambdós sexes. L’edat mínima
d’inscripció serà de 16 anys. Per a córrer la cursa sencera de 19,1 km cal tenir
com a mínim 19 anys cumplits.
Art. 3:INSCRIPCIONS
A les inscripcions hi haurà de constar: nom i llinatges,any de naixement,
telèfon i club en cas d’estar federat. Els que no estan federats han de fer-ho
constar en el moment de la inscripció.
Art. 4: ATLETES LOCALS
Els atletes que participin com a locals han de poder demostrar que
estan
empadronats a Binissalem, Alaró o Lloseta.
Art. 5:LIMIT INSCRIPCIONS
S’acceptaran inscripcions fins a les 10:30 h. del mateix dia de la prova.
Les inscripcions que es realitzen el dia de la prova tenen un increment en el
preu respecte a les inscripcions per internet. Les inscripcions es podran fer
telemàticament a través de la plana web
http://www.elitechip.net
Art. 6:DORSALS
Els dorsals s’entregaran el mateix dia de la cursa en la taula
d’inscripcions a LLoseta. A Alaró en el cas del atletes de marxa, nòrdic walking
i categoria especial.
Art. 7:CERTIFICAT METGE
Els majors de 40 anys han que disposar de Certificat metge oficial, que
acrediti la seva aptitud física per poder realitzar la prova.
Art. 8
: ITINERARI
Recorregut: Concentració i sortida a l’avinguda del cocó (Lloseta) sortint
direcció Binissalem pel Camí des Raiguer, Camí de Can Cabrit enllaçant amb
la carretera Ma2022 direcció Alaró per Avinguda Constitució, Carrer Joan
Rosselló i Ma-2110 direcció a Lloseta, Camí de son Pelai, direcció Lloseta per
acabar a l’avinguda del Cocó.
Avituallaments: Camí des Raiguer (Binissalem) km 6,6 i a la costa de Tofla km
13,1 (Alaró)
·
Recorregut Categoria de marxa ,nòrdic walking i categoria especial .
Alaró ;Avinguda Constitució, Carrer Joan Rosselló i Ma-2110 direcció a
Lloseta, Camí de son Pelai direcció Lloseta per acabar a l’Avinguda del
Cocó. 8.500 metres.
Art. 9
:PLA DE SEGURETAT I D’EVACUACIÓ DE FERITS
Assistència mèdica: Una ambulància UVI mòbil amb metge i tres
ambulàncies de suport vital bàsic. Les tres S.V.B. es situaran REPARTIDES AL
LLARG DEL RECORREGUT una a Binissalem Pont del tren, la segona a Alaró
sortida de la mitja cursa i la tercera a dalt de la costa de tofla al segon punt
d’avituallament. La S.V.A. anirà situant-se al darrera del cap de carrera.
L’evacuació es realitzarà preferentment a la Clínica MUTUA BALEAR, si be
queda supeditat a lo que ordeni el facultatiu, estant a disposició els diferents
PAC de cada localitat.
L’assegurança dels corredors no federats i la Pòlissa de Responsabilitat
Civil de
900.000 € amb franquícia màxima de 600 € i un límit mínim per
víctima de
150.000 €, l’aportarà la F.A.I.B.
Les comunicacions entre els responsables de la prova, serà per telèfon
mòbil. Policies i Protecció Civil per radio.
Participació estimativa d’un màxim de 750 corredors
Art.10
: CATEGORIES
L’edat del participants es resoldrà per la data de naixement del seu D.N.I. (en cas de
dubte es podrà sol·licitar per comprovar l’edat .) Totes les categories es separen en masculí i
femení.
ABSOLUTA 19.100m
SUB 23 19.100m.
VETERANS M40 19.100m
VETERANS M50 19.100m.
LOCALS 19.100m.
MARXA (sortida km 10,6) 8.500m
ESPECIAL (sortida Km 10,6) 8.500m.
NORDIC WALKING(sortida km 10,6) 8.500m.
Art.11
: PREMIS
*
ALS TRES PRIMERS DE CADA CATEGORIA, MASCULÍ I FEMENÍ
*
PREMI ESPECIAL ALS TRES PRIMERS CLASSSIFICATS DE LA CATEGORIA
ABSOLUTA, MASCULÍ I FEMENÍ
*
SORTEIG FINAL ENTRE TOTS ELS PARTICIPANTS
Art.12:NORMATIVA
El sol fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present reglament.
Tot allò que no estigui estipulat en aquest reglament es resoldrà d’acord
amb l’organització i la reglamentació federativa.
Tots els participants quan s’inscriuen, certifiquen verbalment, que es
troben físicament i sense problemes de salut per poder realitzar aquesta prova.
L’organització es reserva el dret de demanar el certificat metge corresponent
als atletes de més de 40 anys.
Art.13:DANYS I LESIONS
L’organització es responsabilitza dels danys dels participants a través del
servei d’UVI mòbil i metge, de la pòlissa d’accidents i també l’assegurança de
responsabilitat civil.
Art.14:RECLAMACIONS
Les reclamacions es presenten per escrit al director de la cursa a la
finalització de la cursa. Es disposarà de model de reclamacions el dia de la
cursa.
Art.15:SERVEIS ESPECIALS
Tots els serveis especials estaran coberts per la Policia Local i personal
de protecció civil dels Ajuntaments d’Alaró, Binissalem i Lloseta.
Així mateix es contarà amb la presència de la guàrdia civil de tràfic durant
el desenvolupament de la cursa.
Com a novetat en aquesta edició es comptarà amb els serveis de
fisioteràpia i recuperació post cursa oferts per l’escola balear de
l’espatlla,fisioplante i salut del peu.
Binissalem, 2 de Novembre de 2012.
El Director executiu de la cursa.
Firmat: Pere Reus Moyà
Llicenciat en ciències de l’activitat física i l’esport.
XXIV CURSA DE S’È 23 de desembre del 2012 4

PRESENTACIÓ XXIV EDICIÓ