dilluns, 4 de novembre del 2013

REGLAMENT 2013


Art. 1:LLOC I DATA DE LA PROVA

La cursa tindrà lloc el pròxim dia 26 de Desembre de 2013, a partir de

les 11:00 h. Es seguirà el recorregut marcat per l’organització, sortint des de

Alaró; carrer Joan Mir ermita en direcció cap a Lloseta, passant per Binissalem i

acabant a Alaró de nou.AMB UN TOTAL DE 19.000 metres. A la meitat del recorregut es donarà la sortida de la cursa curta 7.500 metres que sortirà des de Binissalem per acabar a Alaró.

 

Art. 2: EDAT

Podran inscriure’s totes les persones d’ambdós sexes. L’edat mínima

d’inscripció serà de 16 anys. Per a córrer la cursa sencera de 19 km cal tenir

com a mínim 19 anys complits.

 

Art. 3:INSCRIPCIONS

A les inscripcions hi haurà de constar: nom i llinatges,any de naixement,

telèfon i club en cas d’estar federat. Els que no estan federats han de fer-ho

constar en el moment de la inscripció.

 

Art. 4: ATLETES LOCALS

Els atletes que participin com a locals han de poder demostrar que

estan empadronats a Binissalem, Alaró o Lloseta.

 

Art. 5:LIMIT INSCRIPCIONS

S’acceptaran inscripcions fins a les 10:30 h. del mateix dia de la prova.

Les inscripcions que es realitzen el dia de la prova tenen un increment en el

preu respecte a les inscripcions per internet. Les inscripcions es podran fer

telemàticament a través de la plana web http://www.elitechip.net

 

Art. 6:DORSALS

Els dorsals s’entregaran el mateix dia de la cursa en la taula d’inscripcions a Alaró o a Binissalem en el cas del atletes de categoria especial i  nòrdic walking..

 

Art. 7: CRONOMETRATGE

El cronometratge de la prova anirà a càrrec d’elitechip conjuntament amb els jutges de la federació balear d’atletisme. Pel que fà als atletes de la modalitat de nòrdic walking, es comptarà amb jutges específics per a dita modalitat.

 

 

Art. 8: ITINERARI

Recorregut:
 Concentració i sortida al carrer Joan Mir ermità d’Alaró, direcció carrer de manyoles i carretera comarcal PM 211,entrant a Lloseta pel carrer pou Nou,girant cap a carrer mestre Antoni Vidal i agafant l’avinguda del Cocó, per enllaçar direcció Binissalem pel Camí des Raiguer,carrer de Selva, carrer des Fang ,carrer Pere Estruch, carrer de can Julià,carrer de Selva de nou per enllaçar amb camí des raiguer, fins arribar al tram de terra i pedres (CAMI VELL D’ALARÓ, TAMBÉ CONEGUT COM CAMI ROMÀ) via de terra i pedres que passant per damunt el torrent solleric enllaça amb la carretera comarcal PM 211 i camí de manyoles per acabar de nou al punt de sortida Carrer Joan Mir i ermità a Alaró. 


· Recorregut Categoria nòrdic walking i categoria especial .

Binissalem, carrer des Fang ,carrer Pere Estruch, carrer de can Julià,carrer de Selva de nou per enllaçar amb camí de s raiguer, fins arribar al tram de terra i pedres (CAMI VELL D’ALARÓ, TAMBÉ CONEGUT COM CAMI ROMÀ) via de terra i pedres que passant per damunt el torrent solleric enllaça amb la carretera comarcal PM 211 i camí de manyoles per acabar de nou al punt de sortida Carrer Joan Mir i ermità a Alaró. 


Art. 9:PLA DE SEGURETAT I D’EVACUACIÓ DE FERITS

Assistència mèdica: Una ambulància UVI mòbil amb metge i tres

ambulàncies de suport vital bàsic. Les tres S.V.B. es situaran REPARTIDES AL

LLARG DEL RECORREGUT una a Binissalem Pont del tren, la segona a Alaró

sortida i la tercera a Lloseta avituallament 1.

La S.V.A. anirà situant-se al darrera del cap de carrera.

L’evacuació es realitzarà preferentment a la Clínica MUTUA BALEAR, si be

queda supeditat a lo que ordeni el facultatiu, estant a disposició els diferents

PAC de cada localitat.

L’assegurança dels corredors no federats i la Pòlissa de Responsabilitat

Civil de 900.000 € amb franquícia màxima de 600 € i un límit mínim per

víctima de 150.000 € es gestionarà a través de la Federació d’atletisme.

Les comunicacions entre els responsables de la prova, serà per telèfon

mòbil. Policies i Protecció Civil per radio.

Participació estimativa d’un màxim de 900 corredors


Art.10: CATEGORIES

L’edat del participants es resoldrà per la data de naixement del seu D.N.I. (en cas de

dubte es podrà sol·licitar per comprovar l’edat .) Totes les categories es separen en masculí i

femení.

1.     ABSOLUTA

2.     SUB 23

3.     VETERANS M40 

4.     VETERANS M50

5.     LOCALS..

6.     ESPECIAL  7,5 km

7.     NORDIC WALKING  7,5 km


Art.11: PREMIS

* ALS TRES PRIMERS DE CADA CATEGORIA, MASCULÍ I FEMENÍ

* PREMI ESPECIAL ALS TRES PRIMERS CLASSSIFICATS DE LA CATEGORIA

ABSOLUTA, MASCULÍ I FEMENÍ


Art.12:NORMATIVA

El sol fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present reglament.

Tot allò que no estigui estipulat en aquest reglament es resoldrà d’acord

amb l’organització i la reglamentació federativa.

Tots els participants quan s’inscriuen ho fan baix la seva responsabilitat  que es troben físicament i sense problemes de salut per poder realitzar aquesta prova.

L’organització es reserva el dret de demanar el certificat metge corresponent

als atletes de més de 40 anys.

 

Art.13:DANYS I LESIONS

L’organització es responsabilitza dels danys dels participants a través del

servei d’UVI mòbil i metge, de la pòlissa d’accidents i també l’assegurança de

responsabilitat civil.

 

Art.14:RECLAMACIONS

Les reclamacions es presenten per escrit al director de la cursa a la

finalització de la cursa. Es disposarà de model de reclamacions el dia de la

cursa.

 

Art.15:SERVEIS ESPECIALS

Tots els serveis especials estaran coberts per la Policia Local i personal

de protecció civil dels Ajuntaments d’Alaró, Binissalem i Lloseta.

Així mateix es contarà amb la presència de la guàrdia civil de tràfic durant

el desenvolupament de la cursa.

Com a complementaris  a la cursa es comptarà amb els serveis de fisioteràpia i recuperació post cursa juntament amb guarda roba i avituallaments en cursa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binissalem, 26 d’Octubre de 2013.

El Director executiu de la cursa.

Firmat: Pere Reus Moyà

Llicenciat en ciències de l’activitat física i l’esport.

 

divendres, 1 de novembre del 2013

MODALITAT NORDIC WALKING

La prova comptarà amb jutges específics de la modalitat.
RESUM DEL REGLAMENT:


EXTRACTO DEL REGLAMENTO DEL NORDIC WALKING COMPETITIVO
ESCUELA ESPAÑOLA DE NORDIC WALKING
      Se trata de una competición pedestre que consiste en caminar de forma natural impulsándose con unos bastones diseñados específicamente para la práctica del Nordic Walking, al máximo de su velocidad sobre cierto recorrido que puede ser único o mixto, de pista, asfalto, tierra o hierba sin utilizar la ayuda biomecánica del Trote, Carrera o Marcha Atlética.
Obligaciones del Walker:
Técnica ilegal de Caminata Competitiva de NW no permitida.
     1. No correr.
     2. No trotar.
     3. No utilizar marcha atlética.
     4. No obstaculizar ni golpear el paso del otro.
     5. No ofender de palabra o de hecho a una autoridad, juez, árbitro, directivo, organizador, personal técnico, policía de tránsito local, Protección Civil u otro Walker.
     6. Cumplir con el recorrido completo respetando las señalizaciones de tránsito y las indicaciones de los policías de tránsitos locales, Protección Civil y personal subalterno que trabajen durante la competición.
     7. Cumplir con los reglamentos e indicaciones del Comité Organizador y Jueces de la competición.
     8. Respetar la decisión del Juez después de haber cometido una falta o infracción.
     9. Un Walker deberá retirarse si así se lo indica el personal médico oficial y si este se recupera podrá ingresar de nuevo a la prueba un máximo de dos veces, al tercer retiro no se le permitirá un tercer reingreso. Un exámen médico realizado a un Walker por personal médico autorizado no será considerado asistencia.
     10. La regla fundamental de la Caminata Competitiva de NW requiere el contacto permanente con el suelo de los bastones alternativamente, exigiendo al Walker que al llegar a una zona habilitada por la organización para el avituallamiento o hidratación pueda, cincuenta (50) metros antes y hasta cien (100) metros después, tener desenganchada su dragonera del bastón para evitar molestias o tropiezos con los otros participantes.
     11. Si un Walker durante la competición tuviera la emergencia o necesidad de tomar líquidos, alimentos o para asistencia personal fuera de la zona habilitada por la organización para el avituallamiento o hidratación, igualmente tendrá que tener desenganchadas las dragoneras del o de los bastones, procurando llevar los bastones cerca del cuerpo.
     12. Si un Walker durante la competición tiene la necesidad de ajustar los bastones o sustituir los tacos de goma (pads) necesariamente deberá hacerse a un lado del circuito sin obstaculizar a los demás participantes y tener mucho cuidado cuando trabaje con los bastones, nunca dejarlos al suelo durante la prueba.
     13. Hay que evitar caminar en grupo, de tal manera que se impida el normal progreso de los demás participantes. Si un participante desea ir más rápido, debe solicitar para adelantar dando una señal amable diciendo “pasar a la derecha (o izquierda), por favor
     14. Cuando el evento o competición es de ruta de asfalto, las puntas de los bastones deben llevar tacos de goma (pads) recomendando un par de repuesto. Esto está diseñado para evitar posibles lesiones, tener mayor agarre y reducir el ruido.
     15. Los Walkers que participen en una caminata en la que haya otra modalidad de competición deben tener una salida para ellos, saliendo un minuto después de los atletas participantes. El Walker que incumpla esta norma será automáticamente descalificado.
     16. El bastón se debe clavar siempre por detrás de la línea de la pelvis.
     17. Los bastones deben ser los específicos para la práctica del Nordic Pole Walking & Nordic Walking.
     18. El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado.

Penalizaciones:
     Por cada tarjeta o banderín amarillo enseñado al Walker se le sumarán 15 segundos de penalización sobre su tiempo de cronometraje.

Bastones:
     Los bastones a utilizar deberán ser los específicos para la práctica del Nordic Pole Walking & Nordic Walking. Los de Trekking o similares están totalmente excluidos.
     La función del juez a parte de juzgar está la de educar a favor de una buena técnica.

Normas de seguridad:
     1. Mostrar consideración a los compañeros participantes y actuar como embajador del Nordic Walking.
     2. Hay que evitar caminar en grupo de tal manera que se impida el progreso de los demás participantes.
Un participante que desee ir más rápido, debe solicitar para adelantar dar una señal amable diciendo "pasar a la derecha (o izquierda), por favor".
     3. Cuando el evento es de ruta de asfalto, las puntas deben llevar tacos de goma (pads). Esto está diseñado para evitar posibles lesiones, tener mayor agarre y reducir el ruido.
     4. Mantener los bastones apuntando hacia abajo en todo momento.
     5. Al tomar líquidos o alimentos, o para asistencia personal, hay que llevar los bastones cerca del cuerpo.

Tolo Verd
Presidente Departamento de Jueces Nordic Walking Competitivo
ESCUELA ESPAÑOLA DE NORDIC WALKING